strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie
POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do żywienia, wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz produktów leczniczych

Numer sprawy : 4/WD/2016

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2016-02-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2016-02-02 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2016-01-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania :
  7.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005