strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawy odczynników do oznaczania antygenów, kontroli, krążków antybiotykowych, pasków testowych

Numer sprawy : DZP/91/IJ/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-11-13 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-11-13 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2018-10-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ
  6. Nowy zalacznik Nr 1 do SIWZ, zmiana tylko w zakresie Pakietu Nr 6 i
8
  7. Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005