strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

świadczenie usług pralniczych wraz z najmem bielizny pościelowej, operacyjnej, odzieży roboczej oraz mopów

Numer sprawy : DZP/81/KH/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-11-15 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-11-15 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2018-09-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
  4. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - tabele
  5. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
  6. załącznik nr 3 do SIWZ - harmonogram
  7. załącznik nr 5 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa
  8. załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług
  9. załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  10. załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
  11. załącznik nr 4 do SIWZ - formularz JEDZ
  12. pytania i odpowiedzi + nowy termin składania i otwarcia ofert
  13. poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - tabele
  14. pytania i odpowiedzi nr 2
  15. ogłoszenie (sprostowanie) o zmianie ogłoszenia o
zamówieniu-publikacja
  16. pytania i odpowiedzi nr 3 + nowy termin składania i otwarcia ofert
  17. poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - tabele
  18. ogłoszenie (sprostowanie) o zmianie ogłoszenia o
zamówieniu-publikacja
  19. informacja z otwarcia ofert
  20. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005