strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawa systemu zamkniętego do próżniowego pobierania krwi

Numer sprawy : DZP/83/KT/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-10-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-10-23 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2018-09-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ_załącznik nr 1 - oferta cenowa
  4. SIWZ - załączniki nr 2 -5
  5. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
  6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8. Pytania, odpowiedzi +modyfikacja zapisów SIWZ
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2
  10. Pytania, odpowiedzi cz.2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005