strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum oraz produktów leczniczych z programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Numer sprawy : DZP/52/KH/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-07-24 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-07-24 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2018-06-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa-Pakiet nr 1
  4. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa-Pakiet nr 2
  5. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa-Pakiet nr 3
  6. załącznik nr 3 do SIWZ-grupa kapitałowa
  7. załącznik nr 4 do SIWZ-oświadczenie Wykonawcy
  8. załącznik nr 5 do SIWZ-projekt umowy
  9. załącznik nr 2 do SIWZ-formularz JEDZ
  10. pytania i odpowiedzi

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005