strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawę wyrobów kardiologicznych

Numer sprawy : DZP/43/KH/2018

Wartość zamówienia : poniżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-04-27 do godziny : 10.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-04-27 godzina : 11.00

Warszawa, dnia 2018-04-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
  4. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  5. załącznik nr 3 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej
  6. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie przedmiotowe
  7. załącznik nr 5 do SIWZ - projekty umów
  8. pytania i odpowiedzi
  9. informacja z otwarcia ofert
  10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005