strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

świadczenie usługi odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Numer sprawy : DZP/15/KH/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-06-04 do godziny : 11.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-06-04 godzina : 12.00

Warszawa, dnia 2018-04-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. formularz JEDZ
  4. informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu
  5. ogłoszenie o sprostowaniu (zmianie) ogłoszenia o zamówieniu
  6. pytania i odpowiedzi+zmiana terminu składania i otwarcia
ofert+informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  7. ogłoszenie o sprostowaniu (zmianie) ogłoszenia o zamówieniu

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005