strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE

Numer sprawy : DZP/30/KT/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-05-28 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-05-28 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2018-04-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  4. SIWZ - załączniki nr 3,4,5,6 - formularze oferty cenowej
  5. SIWZ - załączniki nr 7, 8, 9, 10 - projekty umów
  6. SIWZ_ załacznik nr 11 - oświadczenie - grupa kapitałowa
  7. SIWZ_załacznik nr 14 - wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ
  3. SIWZ - załacznik nr 2 - JEDZ edytowalny
  8. Pytania i odpowiedzi
  9. Pytania i odpowiedzi cz. 2
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005