strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego

Numer sprawy : DZP/35/WD/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-05-28 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-05-28 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2018-04-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2.SIWZ wraz z załącznikami nr 3-5
  3.Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - dane Wykonawcy
  4.Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - tabele
  5.Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (edytowalny)
  6.Modyfikacja SIWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania i
otwarcia ofert
  7.Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - tabele (obowiązująca)
  8.Ogłoszenie o sprostowaniu (zmianie) ogłoszenia o zamówieniu
  9.Pytania i odpowiedzi
  10.Informacja z otwarcia ofert
  11.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005