strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotez poresekcyjnych oraz elementów do rewizji endoprotez

Numer sprawy : DZP/34/KT/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-05-24 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-05-24 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2018-04-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ - załacznik nr 1 - oferta cenowa
  4. SIWZ - załącznik nr 2 - JEDZ
  5. SIWZ - załączniki nr 3-7
  6. Pytania, odpowiedzi
  7. Pytania, odpowiedzi cz. 2
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005