strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer sprawy : DZP/29/IF/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-05-23 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-05-23 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2018-04-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej (wersja edytowalna)
  4. Załącznik nr 2 - JEDZ (wersja edytowalna)
  5. Pytania i odpowiedzi
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005