strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawę centrali monitoringowej z wyposażeniem i kardiomonitorami oraz aparatów USG z wyposażeniem

Numer sprawy : DZP/10/IJ/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-04-12 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-04-12 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2018-03-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
  4. Załącznik Nr 2 - JEDZ
  5. Załącznik Nr 3 do SIWZ
  6. Załącznik Nr 4 do SIWZ
  7. Załącznik Nr 5 do SIWZ
  8. Załącznik Nr 6 do SIWZ
  9. Odpowiedzi na pytania
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005