strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum na potrzeby programu lekowego pn.: „Leczenie zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego”

Numer sprawy : DZP/12/KH/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-03-20 do godziny : 09:45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-03-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2018-02-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogloszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. JEDZ
  4. załącznik Nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
  5. załącznik Nr 3 - informacja - grupa kapitałowa
  6. załącznik Nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  7. załącznik Nr 5 do SIWZ - projekt umowy
  8. pytania i odpowiedzi
  9. informacja z otwarcia ofert
  10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005