strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawa gwoździ, śrub, płytek, wkrętów interferencyjnych

Numer sprawy : DZP/8/KT/2018

Wartość zamówienia : powyżej 144.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-03-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-03-19 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2018-02-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. siwz
  3. siwz - załącznik nr 1 - oferta cenowa
  4. siwz - załącznik nr 2 - JEDZ
  5. siwz - załączniki nr 3-6
  6. Pytania, odpowiedzi
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005