strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawy sprzętu medycznego do dializ

Numer sprawy : 115/KH/2017

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-01-11 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-01-11 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2017-12-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa
  4. załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie Wykonawcy
  5. załącznik nr 3 do SIWZ-informacja dot. grupy kapitałowej
  6. załącznik nr 4 do SIWZ-wykaz dostaw
  7. załącznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie Wykonawcy
  8. załącznik nr 6 do SIWZ-projekt umowy
  9. załącznik nr 7 do SIWZ-kryteria oceny ofert
  10. pytania i odpowiedzi
  11. informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005