strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych

Numer sprawy : 113/KT/2017

Wartość zamówienia : powyżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-02-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-02-05 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2017-12-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. siwz
  3. siwz - zal. nr1 - oferta cenowa
  4. siwz - zal. nr 2 JEDZ
  5. siwz - zal. nr 3-7
  6. informacja (sprostowanie) do SIWZ
  7. Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005