strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

Numer sprawy : 107/KH/2017

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2018-01-03 do godziny : 11.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2018-01-03 godzina : 12.00

Warszawa, dnia 2017-12-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
  4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
  5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  6. załącznik nr 4 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej
  7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
  8. załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz pojazdów
  9. załącznik nr 7A do SIWZ - projekt umowy Pakiet nr 1
  10. załącznik nr 7B do SIWZ - projekt umowy Pakiet nr 2
  11. pytania i odpowiedzi
  12. poprawiona oferta cenowa (załącznik nr 1 do SIWZ)
  13. pytania i odpowiedzi nr 2
  14. informacja z otwarcia ofert
  15. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005