strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań na rozdział elektroforetyczny białek oraz do wykonywania oznaczeń HbA1c wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Numer sprawy : 105/IF/2017

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2017-12-19 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2017-12-19 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2017-12-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005