strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup zdalnie sterowanego systemu rentgenowskiego do radiografii i fluoroskopii i systemu radiografii cyfrowej DR

Numer sprawy : 94/KH/2017

Wartość zamówienia : powyżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2017-10-31 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2017-10-31 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2017-10-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - Pakiet nr 1
  5. załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (edytowalny)
  6. załącznik nr 3 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa
  7. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  8. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
  9. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy- Pakiet nr 1
  10. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy - Pakiet nr 2
  11. załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz podwykonawców
  12. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - Pakiet nr 2
  13. informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert
  14. sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  15. pytania i odpowiedzi
  16. informacja z otwarcia ofert
  17. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005