strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

Dostawa sprzętu okulistycznego, implantów, soczewek wewnątrzgałkowych

Numer sprawy : 81/IJ/2017

Wartość zamówienia : poniżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2017-10-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2017-10-20 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2017-10-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
  4. Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia ofert
  6. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005