strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawa implantów kręgosłupowych

Numer sprawy : 70/KT/2017

Wartość zamówienia : powyżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2017-09-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2017-09-25 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2017-08-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ- załącznik nr 1 - oferta cenowa
  4. SIWZ - załacznik nr 2_JEDZ
  5. SIWZ- załaczniki 3-7
  6. Pytania, odpowiedzi
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pakietu nr
36
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005