strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

Ogłoszenie

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4

ogłasza  przetarg nieograniczony na

zakup i dostawę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Numer sprawy : 66/KH/2017

Wartość zamówienia : powyżej 135.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2017-09-05 do godziny : 09.45

Termin otwarcia ofert dnia : 2017-09-05 godzina : 10.00

Warszawa, dnia 2017-07-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
znajdują sie w plikach do pobrania poniżej:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - dane Wykonawcy
  4. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - tabele
  5. załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (edytowalny)
  6. załącznik nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa
  7. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  8. załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
  9. pytania i odpowiedzi
  10. poprawiony formularz oferty cenowej - Pakiet nr 5
  11. pytania i odpowiedzi nr 2
  12. informacja z otwarcia ofert
  13. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć, lub naciśnij na nazwie prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz "zapisz element docelowy jako..." aby zapisać plik na własnym dysku twardym

Serwis Internetowy Działu Zamówień Publicznych Szpitala Klinicznego Dziaciątka Jezus

Designed by DarK @ 2005