strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 23
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  DZP/25/WD/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz substancji recepturowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-27
dodatkowe informacje  DZP/23/IJ/2018
Zakup i dostawy sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, odzieży i pościeli niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/34/KT/2018
Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotez poresekcyjnych oraz elementów do rewizji endoprotez
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-24
dodatkowe informacje  DZP/35/WD/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/30/KT/2018
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/40/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów resorbowalnych do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej oraz kompresów jałowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-29
dodatkowe informacje  DZP/48/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego tj.: dreny, zestawy do drenażu pęcherza moczowego, cewniki naczyniowe dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-05
dodatkowe informacje  DZP/41/IJ/2018
Zakup i dostawy rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego do sterylizacji parowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-06
dodatkowe informacje  DZP/15/KH/2018
świadczenie usługi odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-06-11
dodatkowe informacje  DZP/49/KH/2018
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w ramach programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pn.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-27
dodatkowe informacje  DZP/57/KH/2018
zakup i dostawę produktu leczniczego Eculizumabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-05
dodatkowe informacje  DZP/59/KT/2018
zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-17
dodatkowe informacje  DZP/62/KH/2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-20
dodatkowe informacje  DZP/65/KH/2018
Zakup i dostawa sond ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) wraz z dzierżawą konsoli
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-23
dodatkowe informacje  DZP/52/KH/2018
Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum oraz produktów leczniczych z programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-07-24
dodatkowe informacje  DZP/63/KH/2018
zakup i dostawę zestawów z okluderem do zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-24
dodatkowe informacje  DZP/53/KH/2018
Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich na potrzeby programu lekowego - leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-07-27
dodatkowe informacje  DZP/61/KT/2018
zakup i dostawa cementu kostnego z antybiotykami oraz opatrunków gipsowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-27
dodatkowe informacje  DZP/60/KT/2018
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-31
dodatkowe informacje  DZP/54/IJ/2018
Zakup i dostawy odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-06
dodatkowe informacje  DZP/58/KH/2018
zakup i dostawę produktu leczniczego Eculizumabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-08
dodatkowe informacje  DZP/55/IJ/2018
Zakup i dostawy zestawów operacyjnych i sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-14
dodatkowe informacje  DZP/64/WD/2018
Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności oraz odrzutów przeszczepianych narządów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-24


Designed by DarK @ 2005