strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 18
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  19/KT/2017
zakup i dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych, ortopedycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-04-13
dodatkowe informacje  25/WD/2017
Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-08
dodatkowe informacje  21/IF/2017
Wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus wraz z rozbudową monitoringu szpitalnego.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-08
dodatkowe informacje  41/IJ/2017
Dostawę pieczywa
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-17
dodatkowe informacje  37/IF/2017
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego do badań układu hemostazy aparatem ROTEM; testów do wykrywania helicobacter oraz innych odczynników wykorzystywanych w Pracowni Zgodności Tkankowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-19
dodatkowe informacje  43/KH/2017
zakup i dostawę wkładów do podawania kontrastu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-05-26
dodatkowe informacje  30/IF/2017
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń stężeń sirolimusa, tacrolimus, NGAL wraz z dzierżawą analizatora.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-05-31
dodatkowe informacje  22/KT/2017
Zakup i dostawa chemicznych wyrobów medycznych, chemicznych produktów biobójczych, środków dezynfekcyjnych, mydeł sterylnych, dozowników, wanienek do dezynfekcji
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-06-02
dodatkowe informacje  39/KH/2017
Zakup i dostawy produktu leczniczego Riociguatum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-06-02
dodatkowe informacje  42/IJ/2017
Zakup i dostawa odczynników do badań fizyko – chemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-06
dodatkowe informacje  48/KH/2017
świadczenie usług w zakresie serwisu i integracji systemu PACS
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-12
dodatkowe informacje  38/KT/2017
wykonanie usługi kompleksowego sprzątania
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-06-14
dodatkowe informacje  51/KH/2017
zakup i dostawę panewek ortopedycznych typu custom made
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-19
dodatkowe informacje  49/KT/2017
zakup i dostawa gwoździ do barku, gwoździ odpiętowych oraz wkrętów interferencyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-19
dodatkowe informacje  53/WD/2017
Zakup i dostawa środków kontrastowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-23
dodatkowe informacje  52/IF/2017
Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego tj.: zestawów do szynkowania wewnętrznego moczowodów, cewników, prowadników dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-06-30
dodatkowe informacje  45/WD/2017
zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-07-04
dodatkowe informacje  50/IJ/2017
Zakup i dostawę sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-07-24


Designed by DarK @ 2005