strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 14
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  70/KT/2017
zakup i dostawa implantów kręgosłupowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-09-25
dodatkowe informacje  84/IJ/2017
Dostawa systemów dostępu do procedur laparoskopowych oraz siatek przepuklinowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-11-15
dodatkowe informacje  97/KT/2017
Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, implantów oraz drutów Kirschnera
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-07
dodatkowe informacje  100/WD/2017
Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych do procedur okulistycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-12
dodatkowe informacje  105/IF/2017
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań na rozdział elektroforetyczny białek oraz do wykonywania oznaczeń HbA1c wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-19
dodatkowe informacje  117/IF/2017
Zakup i sukcesywną dostawa materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii i wad genetycznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2017-12-21
dodatkowe informacje  93/KH/2017
zakup i dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-29
dodatkowe informacje  104/KH/2017
zakup i dostawę produktu leczniczego Riociguatum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2017-12-29
dodatkowe informacje  107/KH/2017
świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2018-01-03
dodatkowe informacje  103/IJ/2017
Dostawę wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-01-04
dodatkowe informacje  115/KH/2017
zakup i dostawy sprzętu medycznego do dializ
( przetarg nieograniczony )
poniżej 135.000 EURO
2018-01-11
dodatkowe informacje  106/IF/2017
Zakup i sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-01-12
dodatkowe informacje  116/KT/2017
zakup i dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-01-17
dodatkowe informacje  113/KT/2017
Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 135.000 EURO
2018-02-05


Designed by DarK @ 2005