strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 12
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  DZP/62/KH/2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-07-20
dodatkowe informacje  DZP/68/WD/2018
Zakup i dostawa drobnego sprzętu urologicznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-09
dodatkowe informacje  DZP/67/IF/2018
Zakup i dostawa sprzętu anestezjologicznego tj.: igły podpajęczynówkowe, rurki intubacyjne, bezlateksowy zestaw jednorazowych układów oddechowych do aparatów firmy Dräger dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-14
dodatkowe informacje  DZP/55/IJ/2018
Zakup i dostawy zestawów operacyjnych i sprzętu okulistycznego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-21
dodatkowe informacje  DZP/64/WD/2018
Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności oraz odrzutów przeszczepianych narządów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-08-24
dodatkowe informacje  DZP/73/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-08-27
dodatkowe informacje  DZP/72/KT/2018
zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku tj.: kraników trójdrożnych, kaniul, strzykawek, cewników, elektrod, igieł, drenów, płytek stomijnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-05
dodatkowe informacje  DZP/70/KH/2018
zakup i dostawę produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-09-06
dodatkowe informacje  DZP/79/KT/2018
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-19
dodatkowe informacje  DZP/77/KH/2018
Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-09-27
dodatkowe informacje  DZP/78/WD/2018
Zakup i dostawa surowców do wytwarzania leków recepturowych oraz opakowań do leków
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-09-28
dodatkowe informacje  DZP/76/WD/2018
zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-10-17


Designed by DarK @ 2005