strona główna postępowania aktywne postępowania zakończone        

LISTA POSTĘPOWAŃ AKTYWNYCH

Poniżej przedstawiona jest lista aktualnych postępowań przetargowych.
Po kliknięciu na wybrany przetarg zostaną wyświetlone szczegóły...

łącznie aktualnych postępowań : 32
Numer sprawy
Postępowanie na :
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  DZP/9/WD/2018
Zakup i dostawa albumin oraz immunoglobulin specjalistycznych i ludzkich
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-03-29
dodatkowe informacje  DZP/27/WD/2018
Zakup i dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego wraz z wyrobami zużywalnymi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-04
dodatkowe informacje  DZP/24/IF/2018
Zakup i dostawa laparoskopowych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-06
dodatkowe informacje  DZP/28/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do określania obecności i specyficzności przeciwciał anty-HLA z wykorzystaniem platformy Luminex dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-11
dodatkowe informacje  DZP/10/IJ/2018
Zakup i dostawę centrali monitoringowej z wyposażeniem i kardiomonitorami oraz aparatów USG z wyposażeniem
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-12
dodatkowe informacje  DZP/31/KH/2018
Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2018-04-12
dodatkowe informacje  DZP/21/KT/2018
zakup i dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi medycznych, kaczek, basenów , dostawy środków do dezynfekcji naczyń i sprzętu kuchennego oraz myjni
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-13
dodatkowe informacje  DZP/11/KT/2018
zakup i dostawa tomografu komputerowego z wyposażeniem i instalacją
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-17
dodatkowe informacje  DZP/18/IF/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych na potrzeby realizowanego przez Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus programu lekowego – leczenie niedokrwistości w przebiegu PNN, leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc cinacalcetum i paricalcitolem u p
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-19
dodatkowe informacje  DZP/37/IJ/2018
Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-26
dodatkowe informacje  DZP/42/KT/2018
zakup i dostawy nabiału
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-26
dodatkowe informacje  DZP/25/WD/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz substancji recepturowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-04-27
dodatkowe informacje  DZP/43/KH/2018
zakup i dostawę wyrobów kardiologicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-04-27
dodatkowe informacje  DZP/32/KH/2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizację bloku operacyjnego w ramach projektu pn.: „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-07
dodatkowe informacje  DZP/44/KH/2018
Zakup i dostawa produktu leczniczego Elbasvirum+Grazoprevirum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-07
dodatkowe informacje  DZP/23/IJ/2018
Zakup i dostawy sterylnych zestawów operacyjnych i zabiegowych, odzieży sterylnej, odzieży i pościeli niesterylnej
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/36/IJ/2018
Zakup i dostawy soczewek wewnątrzgałkowych , implantów okulistycznych, gazu śródoperacyjnego oraz zatyczek do kanalików łzowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/45/KH/2018
Zakup i dostawa produktu leczniczego Rituximabum (program lekowy)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-08
dodatkowe informacje  DZP/46/WD/2018
Zakup i dostawa immunoglobulin w ramach programu lekowego – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-10
dodatkowe informacje  DZP/38/KT/2018
zakup i dostawa rękwiczek medycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-14
dodatkowe informacje  DZP/33/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-16
dodatkowe informacje  DZP/47/KT/2018
Zakup i dostawa drobnego sprzętu dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-18
dodatkowe informacje  DZP/39/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do TPHA, testów immunoenzymatycznych, przeciwciał poliklonalnych, płytek Terasaki, podłóż chromogennych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-22
dodatkowe informacje  DZP/29/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-23
dodatkowe informacje  DZP/34/KT/2018
Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, endoprotez poresekcyjnych oraz elementów do rewizji endoprotez
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-24
dodatkowe informacje  DZP/35/WD/2018
Zakup i dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/30/KT/2018
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-05-28
dodatkowe informacje  DZP/40/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa materiałów resorbowalnych do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej oraz kompresów jałowych dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-29
dodatkowe informacje  DZP/41/IJ/2018
Zakup i dostawy rękawów papierowo – foliowych, testów, papieru krepowanego do sterylizacji parowej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-29
dodatkowe informacje  DZP/50/KT/2018
zakup i dostawa drobiu oraz podrobów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-05-30
dodatkowe informacje  DZP/15/KH/2018
świadczenie usługi odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 144.000 EURO
2018-06-04
dodatkowe informacje  DZP/48/IF/2018
Zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego tj.: dreny, zestawy do drenażu pęcherza moczowego, cewniki naczyniowe dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 144.000 EURO
2018-06-05


Designed by DarK @ 2005